Your address will show here +12 34 56 78

Een kijkje achter de schermen...

Continuous Delivery met build en release pipelines.

VEILIG UPDATEN

Bij Instore Broadcast Narrowcasting willen we dat u veilig en zonder problemen gebruik kunt maken van onze software. Ook willen we u steeds weer verrassen met nieuwe features. Niet zo verwonderlijk dus dat we regelmatig updates uitvoeren. Om meer grip te krijgen op het ontwikkelproces en de kans op fouten te minimaliseren, maken we sinds kort gebruik van build en release pipelines waarmee we ernaar streven dat u waardevolle wijzigingen zo snel mogelijk kunt gebruiken. Wat dit inhoudt vertellen we u graag.

  • Text Hover
ALTIJD PARAAT

CI staat voor Continuous Integration. Hierbij gaat het erom dat tijdens het ontwikkelen van software deze altijd getest is en gereed is om uit te rollen. In plaats van dat men werkt met lange trajecten waarbij de software vaak in een staat is waarin hij niet uitgebracht kan worden, wordt er in kleinere updates gewerkt.

Wanneer onze ontwikkelaars aan een bepaalde functie gaan werken, maken ze eerst een feature branch aan in het broncode beheersysteem. Dit zorgt ervoor dat de wijzigingen die gemaakt gaan worden, gescheiden staan opgeslagen van de master branch van de broncode. Mocht zich een calamiteit voordoen in de master branch, dan kan dit opgelost worden zonder dat wijzigingen in de feature branch het oplossen in de weg zitten. Ook indien blijkt dat de functie toch niet zo goed werkt als vooraf bedacht, kan de feature branch simpelweg verwijderd worden zonder gevolgen voor de rest van de software.

Als de ontwikkelaar die werkt aan een feature klaar is, wordt er een pull request gemaakt. Dit houdt in dat de andere ontwikkelaars een review houden van de wijzigingen in de feature branch. Als de wijzigingen akkoord zijn, wordt het pull request voltooid. Het broncode beheersysteem voegt automatisch de code samen en vervolgens wordt de CI-pipeline gestart.

De CI-pipeline is een volledig geautomatiseerd proces waarin diverse taken worden uitgevoerd, zoals het maken van een build van de software, het uitvoeren van diverse tests, het analyseren van de kwaliteit van de code en uiteindelijk, als aan alle eisen is voldaan, het klaarzetten van de output voor publicatie.

CONTINUOUS DEPLOYMENT OF CONTINUOUS DELIVERY

Als de output is klaargezet, wordt de release pipeline in werking gesteld. In het kort zorgt dit proces ervoor dat de software daadwerkelijk gebruikt kan worden door u, de eindgebruiker.

In een ideale wereld bevat software nooit fouten en worden de wijzigingen vanuit de vorige stap direct live gezet zodat het direct gebruikt kan worden. Voor onze nieuwste en kleinere applicaties is dit ook daadwerkelijk zo ingericht.

Voor de oudere en/of grotere applicaties zit er nog een stap tussen, waarin de software eerst getest wordt, bijvoorbeeld door het automatisch op een beta-website te publiceren. Na het testen wordt vervolgens met een enkele druk op de knop, de software gepubliceerd op de live-website.

CONCLUSIE

Door gebruik te maken van recente inzichten over software ontwikkeling in het algemeen, gecombineerd met professionele, geautomatiseerde tools, zorgen we ervoor dat onze software van hoge kwaliteit is.  Het uiteindelijke doel is om u, als gebruiker van onze software, een aangename ervaring te bieden.

  • Text Hover